ZESPÓŁ SZKÓŁ W GORAJU

Przedszkole Samorządowe w Goraju

Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława

Sikorskiego w Goraju

ul.Bednarska 8, 23-450 Goraj   tel./fax 84 685 80 25 zsgoraj@wp.pl

 

 

1. EGZAMIN ÓSMOKLASISTY  16 -18 CZERWCA 2020 

 

 

2. OD 25 MAJA 2020  KONSULTACJE  DLA  UCZNIÓW KL. 8 -informacje w zakładce klasowej oraz u nauczycieli

 

 

 3. OD 1 CZERWCA: KONSULTACJE INDYWIDUALNE DLA UCZNIÓW SZKOŁY -informacje w zakładkach klasowych oraz u nauczycieli

 

4. NAUCZANIE ZDALNE W SZKOLE I PRZEDSZKOLU: DO 7 CZERWCA 2020 

 

 

5. OD 25 MAJA 2020 ZAJĘCIA OPIEKUŃCZO -WYCHOWAWCZE Z ELEMENTAMI DYDAKTYCZNYMI DLA ZGŁOSZONYCH DZIECI KL.1-3 I GRUP PRZEDSZKOLNYCH

 

6. OD 18 MAJA INDYWIDUALNE ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

 

 

Elżbieta Różańska -Dyrektor Zespołu Szkół w Goraju

Harmonogram zwrotów książek innych niż podręczniki wypożyczonych z biblioteki szkolnej.

 

 

Biblioteka czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7.45 -12.45.

 

1.06.2020     klasa IA

2.06.2020     klasa IB

3.06.2020     klasa IIA, IIB

4.06.2020     klasa IIIA

5.06.2020     klasa IVA

8.06.2020     klasa VA, VB

9.06.2020     klasa VIA, VIB

10.06.2020   klasa VIIA, VIIIA

 

Książki należy przynieść do czytelni w bibliotece z zachowaniem wytycznych  podanych w procedurze funkcjonowania biblioteki.

Prosimy o przestrzeganie terminów. W przypadku wątpliwości proszę kontaktować się przez e-dziennik z bibliotekarką p. Krystyną Papierz.

 

Harmonogram zwrotów podręczników szkolnych.

15.06.2020 (poniedziałek)

8.00 - 9.00 klasa IA

9.00 – 10.00 klasa IB

10.00 – 11.00 klasa IIA

11.00 – 12.00 klasa IIB

12.00 - 12.45 klasa IIIA

 

19.06.2020 (piątek)

8.00 - 9.00 klasa IVA

9.00 – 10.00 klasa VA

10.00 – 11.00 klasa Vb

11.00 – 12.00 klasa VIA

12.00 - 12.45 klasa VIB

 

23.06.2020 (wtorek)

8.00 - 10.00 klasa VIIA

10.00 – 12.00 klasa VIIIA

 

Podręczniki należy przynieść do czytelni w bibliotece z zachowaniem wytycznych  podanych  w procedurze funkcjonowania biblioteki.

Prosimy o przestrzeganie terminów. W przypadku wątpliwości proszę kontaktować się przez e-dziennik z bibliotekarką p. Krystyną Papierz.

Procedury funkcjonowania biblioteki od 25.05.2020

 

WYTYCZNE W SPRAWIE DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI

 1. Bibliotekarz nosi osłonę nosa i ust oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków.

 2. Bibliotekarz zachowuje bezpieczną odległości od rozmówcy (rekomendowane są 2 metry, minimum 1,5 m).

 3. Regularnie po każdym przyjęciu książek i podręczników zdezynfekowany jest blat i rękawice bibliotekarza.

 4. W bibliotece może przebywać jeden czytelnik w masce lub innym zabezpieczeniu.. Pozostali stoją na zewnątrz przynajmniej 2 m od siebie.

 5. W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wśród pracowników mających kontakt ze zbiorami, konieczne jest zachowanie kwarantanny na 10 dni do 2 tygodni i wyłączenie z użytkowania tej części zbiorów, z którymi pracownik miał kontakt.

REALIZACJA WYPOŻYCZANIA  I ZWROTÓW MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH PRZEZ NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA

 1. Okres kwarantanny przyniesionej książki wynosi 3 dni.

 2. Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne, również czasopisma. .

 3. Zwrócone książki i podręczniki są złożone w wyznaczonym w szkole miejscu. Odizolowane egzemplarze oznacza się datą zwrotu i wyłącza się z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny; po tym okresie włączone są do użytkowania. W dalszym ciągu przy kontakcie z egzemplarzami stosuje się rękawiczki.

 4. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie dezynfekuje się preparatami dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu. Nie stosuje ozonu do dezynfekcji książek ze względu na szkodliwe dla materiałów celulozowych właściwości utleniające oraz nie naświetla się książek lampami UV.

 5. Obsługa czytelnika jest ograniczona do minimum, tj. do wydania wcześniej zamówionych online książek. W wyznaczonym w szkole miejscu (czytelnia biblioteki), podpisane imieniem i nazwiskiem książki, czekają na odbiór czytelnika.

 6. Nauczyciel bibliotekarz ustala z dyrektorem szkoły zasady zwrotu książek i podręczników oraz terminy ich oddania do biblioteki szkolnej.

 7. Nauczyciel bibliotekarz powiadamia rodziców przez dziennik elektroniczny lub inne kanały kontaktu o terminach zwrotów książek i podręczników oraz możliwościach ich odkupienia lub zapłacenia za książki.

 8. Nauczyciel bibliotekarz kontaktuje się rodzicami i uczniami przez e- dziennik w celu kierowania zapytań o książki lub wyjaśnienia spraw dotyczących wypożyczeń.

 9. Przypomina się uczniom i rodzicom zasady zwrotu wypożyczonych podręczników i książek zgodnie z zapisami regulaminów (zwrot podręczników w kompletach, usunięcie foliowych okładek, usuniecie zapisanych ołówkiem notatek, zwrócenie uwagi na czystość i estetykę książki - wyprostowane pogięte kartki, sklejone rozdarcia).

10. Za podręczniki zniszczone lub zagubione rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani dokonania wpłaty na podane konto w ustalonym z nauczycielem bibliotekarzem terminie.

11. Książki i podręczniki są zwracane przez uczniów/rodziców w ustalone przez dyrektora i nauczyciela bibliotekarza dni (w celu uniknięcia grupowania się osób).

12. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu podręczników powinien być w maseczce i rękawiczkach.

 

 

 

AKTUALNOŚCI 2019/2020  
   

 

 
DLA KL. 8:   REKRUTACJA, INFORMACJE O SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH 2020/2021 -OFERTY SZKÓŁ  

 

Elektroniczne wersje podręczników i materiałów dydaktycznych – pobierz bezpłatnie ze stron wydawców

 
   
   
100 ROCZNICA URODZIN KAROLA WOJTYŁY

 

 

 

 lightbox

 

Sejm RP ustanowił rok 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II.

 

 

18 maja 2020 roku przypada stulecie urodzin Karola Wojtyły, Ojca Świętego Jana Pawła II -

"naszego wielkiego rodaka zasłużonego w walce o wyzwolenie Polski spod jarzma komunizmu"- głosi uchwała Sejmu.

 

 

 

NASZA GMINA I SZKOŁA UCZESTNICZY W PROJEKCIE

Znalezione obrazy dla zapytania certyfikat szkoła niepodległej

HERB GMINY GORAJ

MAPKA GMINY

 


LICZNIK ODWIEDZIN WITRYNY

 

KALENDARZ

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )