ZESPÓŁ SZKÓŁ W GORAJU

Przedszkole Samorządowe w Goraju

Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława

Sikorskiego w Goraju

ul.Bednarska 8, 23-450 Goraj   tel./fax 84 685 80 25 zsgoraj@wp.pl

 

REKRUTACJA

Spis treści niniejszej strony
REKRUTACJA 2020 DO PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W GORAJU; DRUKI WNIOSKÓW

    

Zapisy do Przedszkola na rok szkolny 2020/2021
Zgodnie z ustawą, do przedszkola mogą być przyjęte dzieci urodzone w rocznikach: 2014, 2015, 2016, 2017 oraz w miarę wolnych miejsc dzieci urodzone w miesiącach styczeń-marzec 2018 roku.
Wnioski do przedszkola są wydawane w kancelarii Zespołu Szkół oraz do pobrania na stronie internetowej.
Przy rekrutacji dzieci do przedszkola brane są pod uwagę kryteria przyjęć, a nie kolejność zgłoszeń.

 

        Załącznik nr 2

        do zarządzenia nr  4/2020

                                                                                                                           Wójta Gminy Goraj

                                       z dnia 22 stycznia 2020 r.

 

         Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do samorządowego przedszkola lub oddziału

przedszkolnego  w szkole podstawowej na rok szkolny 2020/2021.

 

Od dnia

Do dnia

Do godz.

Harmonogram czynności

 

27.01.2020 r.

1500

Podanie do publicznej wiadomości harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym.

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

28.01.2020 r.

7.02.2020 r.

1500

Składanie w sekretariacie Zespołu Szkół

w Goraju  deklaracji  o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021.

Rekrutacja

17.02.2020 r.

13.03.2020 r.

1500

Składanie w sekretariacie Zespołu Szkół

w Goraju podpisanych przez rodziców lub opiekunów prawnych wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego.

16.03.2020 r.

20.03.2020 r.

 

Prace Komisji Kwalifikacyjnej.

 

24.03.2020 r.

1000

Opublikowanie w przedszkolach list dzieci przyjętych.

Rekrutacja – nabór uzupełniający ( na wolne miejsca )

23.04.2019 r.

8.05.2020 r.

1500

Składanie w sekretariacie Zespołu Szkół

w Goraju wniosków   o przyjęcie do przedszkola.

11.05.2019 r.

13.05.2020 r.

 

Prace Komisji Kwalifikacyjnej.

 

26.05.2020 r.

1500

Opublikowanie list przyjętych do  przedszkola w postępowaniu uzupełniającym.

opis dokumentutypdata

DEKLARACJA KONTYNUOWANIA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

doc22-01-2020[ Pobierz ]
47 kB

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA/ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

docx22-01-2020[ Pobierz ]
26 kB

Zarządzenie Wójta Gminy Goraj w/s terminów postępowania rekrutacyjnego

docx27-01-2020[ Pobierz ]
21 kB

Uchwała Rady Gminy Goraj w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego 

docx27-01-2020[ Pobierz ]
20 kB
REKRUTACJA 2020 DO KL. I SZKOŁY PODSTAWOWEJ, DRUKI ZGŁOSZEŃ

                                                                                                                        Załącznik nr 1

                                   do zarządzenia nr 4/2020

                               z dnia 22 stycznia 2020 r.

                                                                                                                          Wójta Gminy Goraj

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz  składania dokumentów do klasy pierwszej w szkole podstawowej na rok szkolny 2020/2021 .

Od dnia

Do dnia

Do godz.

Harmonogram czynności

 

27.01.2020 r.

 

 

Podanie do publicznej wiadomości harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rekrutacja

28.01.2020 r.

 

13.03.2020 r.

 

1500

Składanie w szkole podpisanych przez rodziców lub opiekunów prawnych z obwodu zgłoszeń dzieci o przyjęcie do klasy pierwszej w szkole podstawowej.

28.01.2020 r.

 

13.03.2020 r.

 

1500

Składanie w szkole podpisanych przez rodziców lub opiekunów prawnych spoza  obwodu wniosków o przyjęcie dzieci do klasy pierwszej w szkole podstawowej.

 

16.03.2020 r.

 

 

Prace Komisji Rekrutacyjnej.

 

24.03.2020 r.

 

1500

Opublikowanie w szkole list dzieci przyjętych.

opis dokumentutypdata

ZGŁOSZENIE/WNIOSEK DO KL. I

docx22-01-2020[ Pobierz ]
26 kB
Rekrutacja do szkół średnich na rok szkolny 2019/2020

MEN informacje ogólne o rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020

 

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek

 

Zarządzenie nr 10/2019 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2019 r w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 w województwie lubelskim.

 

 

TERMINY REKRUTACJI

 

WITRYNA REKRUTACJI

 

Harmonogram badań lekarskich 2019

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )