ZESPÓŁ SZKÓŁ W GORAJU

Przedszkole Samorządowe w Goraju

Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława

Sikorskiego w Goraju

ul.Bednarska 8, 23-450 Goraj   tel./fax 84 685 80 25 zsgoraj@wp.pl

 

ROK 2019/2020

Barok - projekt z historii
opis dokumentutypdata

Barok

Alicja Fiedurek

pptx10-03-2020[ Pobierz ]
476 kB

Barok

Michał Fik

pptx10-03-2020[ Pobierz ]
3 376 kB
Zaczarowany ogród - prace uczniów klasy czwartej

lightbox  lightbox  lightbox  lightbox  lightbox  lightbox  lightbox  lightbox  

  lightbox  lightbox  lightbox      

Prace nagrodzone w konkursie " My picture dictionary"

     lightbox  lightbox  lightbox lightbox

      lightbox   lightbox  lightbox  lightbox 

          lightbox  lightbox lightbox lightbox  lightbox 

                                             lightbox  lightbox

                                                                      

Prace nagrodzone w konkursie " Flaga państwa anglojęzycznego"

         lightbox  lightbox lightbox  

       lightbox  lightbox  lightbox 

       lightbox  lightbox  lightbox

Złudzenia - prace plastyczne uczniów klasy siódmej

   lightbox  lightbox  lightbox  lightbox  lightbox  lightbox

lightbox  lightbox  lightbox  lightbox  lightbox  

 

       

"Dawniej były takie zimy..." - prace uczniów klas piątych

lightbox lightbox lightbox lightbox lightbox  lightbox lightbox lightbox lightbox lightbox   lightbox lightbox lightbox lightbox lightbox lightbox

 

Zimowe dyscypliny sportowe - prace uczniów klas szóstych

  lightbox  lightbox  lightbox  lightbox  lightboxlightbox  lightbox  lightbox  lightbox  lightbox      lightbox  lightbox  lightbox  lightbox

lightbox  lightbox  lightbox  lightbox  lightbox  

Konkurs na kalendarz adwentowy

lightbox  lightbox

lightbox lightbox

 

lightbox lightbox

 

lightbox lightbox

 

 

Projekt z historii
opis dokumentutypdata

Bogowie olimpijscy

Julia Jagusztyn

pptx16-12-2019[ Pobierz ]
3 933 kB
W świątecznej szacie - prace uczniów klasy siódmej

 lightbox  lightbox  lightbox  lightbox 

 lightbox  lightbox  lightbox  lightbox  lightbox  lightbox  lightbox  lightbox  lightbox

 

Świąteczny witraż - prace uczniów klas szóstych

lightbox lightbox lightbox lightbox lightbox lightbox  lightbox lightbox lightbox lightbox lightbox lightbox lightbox

lightbox lightbox lightbox

   

OZDOBA BOŻONARODZENIOWA - KONKURS

 lightbox lightbox lightbox lightbox lightbox lightbox lightbox lightbox lightbox lightbox lightbox lightbox  lightbox lightbox lightbox lightbox lightbox lightbox lightbox lightbox lightbox lightbox lightbox lightbox lightbox lightbox lightbox lightbox lightbox lightbox  

 

 

Teatr cieni - prace uczniów klas piatych

lightbox lightbox lightbox lightbox lightbox  lightbox lightbox lightbox lightbox lightbox  lightbox lightbox lightbox lightbox lightbox 

"OWOCE NASZYCH DZIAŁAŃ" - prace uczniów klas szóstych

lightbox    lightbox    lightbox    lightbox    lightbox lightbox    lightbox    lightbox    lightbox    lightbox   lightbox    lightbox    lightbox    lightbox lightbox lightbox lightbox lightbox

     

Rafa koralowa - prace uczniów klas piątych

 lightbox lightbox lightbox lightbox lightbox  

lightbox lightbox lightbox lightbox lightbox 

lightbox lightbox lightbox lightbox lightbox

  

Naśladując mistrzów - prace plastyczne uczniów klasy 7

 lightbox lightbox lightbox lightbox lightbox 

lightbox lightbox lightbox lightbox 

lightbox lightbox lightbox

Świat komórki / wystawa prac uczniów V i VII klasy/

                    

W ŚWIECIE BAJEK - PRACE UCZNIÓW KLAS SZÓSTYCH

lightbox lightbox lightbox lightbox lightbox 

lightboxlightbox lightbox lightbox 

lightbox lightbox lightbox lightbox  

lightbox  lightbox lightbox lightbox

WAPOMNIENIE LATA - PRACE UCZNIÓW KLAS PIĄTYCH

lightbox

lightbox lightbox lightbox lightbox lightbox lightbox lightbox

 lightbox lightbox lightbox lightbox lightbox lightbox

   

Konkurs plastyczny "Czytanie z pazurem"
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )