ZESPÓŁ SZKÓŁ W GORAJU

Przedszkole Samorządowe w Goraju

Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława

Sikorskiego w Goraju

z oddziałami przedszkolnymi i gimnazjalnymi

ul.Bednarska 8, 23-450 Goraj   tel./fax 84 685 80 25 zsgoraj@wp.pl

 

Plan lekcji 2018/2019

Przedszkole

Czas pracy grup przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych

 

 

 

 Poniedziałek

Wtorek

Środa

Poniedziałek

Piątek

Grupa Smerfy

7.45– 13.00

8.00 – 13:00

8.00 – 13:00

8.00 – 13:00

7.45– 13.00

 

Grupa Krasnale

 

8.00 – 13:15

 

8.00 – 13:00

 

7:45 – 12:55

 

8.00 – 13.00

 

8.00 – 13.15

Grupa Skrzaty

8.00– 13.00

8.00 – 13:00

8.00 – 13:00

8.00 – 13:00

8.00 – 13.00

 

Starszaki - 0a

 

7:45 – 13:00

 

7:45 – 13:00

 

7:45 – 12.55

 

7:45 – 12:55

 

7:45 – 12:55

 

Starszaki - 0b

 

7:45 – 13:00

 

7:45 – 13:00

 

7:45 – 12:55

 

7:45 – 12:55

 

7:45 – 12:55

 

Grupa mieszana

7.30 – 8.00;

13.00 – 15.30

7.30 – 8.00;

13.00 – 15.30

7.30 – 8.00;

13.00 – 15.30

7.30 – 8.00;

13.00 – 15.30

7.30 – 8.00;

13.00 – 15.30

KLASA Ia

Nr

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

8:00 – 8:45

zajęcia

zajęcia

zajęcia

j.angielski

religia

2.

8:55 – 9:40

j.angielski

zajęcia

zajęcia

zajęcia

zajęcia

3.

9:50 – 10:35

zajęcia

religia

zajęcia

zajęcia

zajęcia komputerowe

4.

10:50 – 11:35

zajęcia

zajęcia

 

zajęcia

zajęcia

5.

11:50 – 12:35

religia

zajęcia

-

-

 

6.

12:45 – 13:30

-

-

-

-

-

7.

13:40 – 14:25

-

-

-

-

-

KLASA Ib

Nr

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

8:00 – 8:45

j.angielski

zajęcia

zajęcia

zajęcia

zajęcia

2.

8:55 – 9:40

religia

j.angielski

zajęcia

zajęcia

zajęcia

3.

9:50 – 10:35

zajęcia

z. komputerowe

zajęcia

zajęcia

zajęcia

4.

10:50 – 11:35

zajęcia

zajęcia

zajęcia

zajęcia

zajęcia

5.

11:50 – 12:35

zajęcia

religia

-

-

-

6.

12:45 – 13:30

-

-

-

-

-

7.

13:40 – 14:25

-

-

-

-

-

KLASA IIa

Nr

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

8:00 – 8:45

zajęcia

zajęcia

zajęcia

z. komputerowe

zajęcia

2.

8:55 – 9:40

zajęcia

religia

zajęcia

j. angielski

zajęcia

3.

9:50 – 10:35

zajęcia

zajęcia

zajęcia

zajęcia

zajęcia

4.

10:50 – 11:35

religia

zajęcia

zajęcia

zajęcia

zajęcia

5.

11:50 – 12:35

 

j .angielski

-

zajęcia

-

6.

12:45 – 13:30

-

-

-

-

-

7.

13:40 – 14:25

-

-

-

-

-

KLASA III a

Nr

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

8:00 – 8:45

zajęcia

j. angielski

zajęcia

zajęcia

zajęcia

2.

8:55 – 9:40

zajęcia

zajęcia

zajęcia

zajęcia

zajęcia

3.

9:50 – 10:35

zajęcia

zajęcia

zajęcia

religia

zajęcia

4.

10:50 – 11:35

zajęcia

zajęcia

zajęcia

zajęcia

zajęcia

5.

11:50 – 12:35

z. komputerowe

religia

-

j. angielski

           

6.

12:45 – 13:30

-

-

-

-

-

7.

13:40 – 14:25

-

-

-

-

-

KLASA IV a

Nr

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

8:00 – 8:45

j.polski

j. polski j. polski matematyka j. polski

2.

8:55 – 9:40

godz. wych. informatyka matematyka j.polski matematyka

3.

9:50 – 10:35

muzyka matematyka religia j. angielski w-f

4.

10:50 – 11:35

j. angielski w-f j. angielski historia religia

5.

11:50 – 12:35

plastyka w-f wdż przyroda technika

6.

12:45 – 13:30

-

przyroda

-

w-f

 

7.

13:40 – 14:25

-

-

-

-

-

KLASA IV b

Nr

 

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek                

 1.

 

8.00 : 8.45

j. polski informatyka matematyka przyroda religia

 2.

 

8.55 : 9.40

religia matematyka j.angielski plastyka j. angielski

 3.

 

9.50 : 11.35

j.angielski historia technika j. polski matematyka

 4.

 

11.50 : 12.35

w-f godz. wych. j. polski w-f

j. polski

 5.

 

12.50 : 12.35

matematyka j. polski w-f muzyka w-f

 6.

 

12.45 : 13.30

przyroda

-

wdż

-

-

 7.

 

13.40 : 14.25

-

-

-

-

-

 

KLASA Va

Nr

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

8:00 – 8:45

Geografia

matematyka technika religia

matematyka

2.

8:55 – 9:40

w-f historia j. angielski matematyka

religia

3.

9:50 – 10:35

w-f

biologia

j.polski

w-f muzyka

4.

10:50 – 11:35

j. polski

j. polski

matematyka historia j. polski

5.

11:50 – 12:35

j. angielski

informatyka

w-f j. polski godz. wych.

6.

12:45 – 13:30

plastyka

wdż

1/2 matematyka

1/2 angielski

j. angielski

-

7.

13:40 – 14:25

-

-

 

-

-

KLASA Vb

Nr

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

8:00 – 8:45

muzyka j. niemiecki plastyka godz. wych j. angielski

2.

8:55 – 9:40

j. angielski matematyka religia biologia

religia

3.

9:50 – 10:35

j. polski

j. polski matematyka matematyka j. polski

4.

10:50 – 11:35

technika historia j. polski j. polski

w-f

5.

11:50 – 12:35

w-f

geografia w-f informatyka matematyka

6.

12:45 – 13:30

w-f -

1/2 matematyka

1/2 angielski

historia

wdż

7.

13:40 – 14:25

-

-

 

 -

-

KLASA VIa

Nr

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

8:00 – 8:45

j. polski j. polski  historia j. polski

j. polski

2.

8:55 – 9:40

przyroda j. angielski technika przyroda matematyka

3.

9:50 – 10:35

j. angielski matematyka matematyka pmatematyka historia

4.

10:50 – 11:35

godz. wych informatyka muzyka j. angielski przyroda

5.

11:50 – 12:35

w-f plastyka j. polski w-f religia

6.

12:45 – 13:30

matematyka j. polski w-f religia w-f

7.

13:40 – 14:25

      wdż  
KLASA VII a

Nr

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

8:00 – 8:45

biologia

 

j. polski j.polski religia matematyka

2.

8:55 – 9:40

j. polski

 

j. niemiecki matematyka w-f j. polski

3.

9:50 – 10:35

matematyka

 

informatyka geografia geografia geografia

4.

10:50 – 11:35

j. angielski

 

chemia fizyka matematyka j.angielski

5.

11:50 – 12:35

w-f

 

historia godz. wych. j. angielski biologia

6.

12:45 – 13:30

fizyka

 

w-f chemia j. polski w-f

7.

13:40 – 14:25

d. z.

 

religia plastyka j. niemiecki muzyka
Klasa VIIIa

Nr

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

8:00 – 8:45

 j. polski

 

 matematyka  historia  matematyka  j. polski

2.

8:55 – 9:40

 biologia

 

 j. polski  j.polski  religia

chemia

3.

9:50 – 10:35

 geografia

 

 chemia  informatyka  j.polski  historia

4.

10:50 – 11:35

 matematyka

 

 fizyka  matematyka  fizyka  j. angielski

5.

11:50 – 12:35

 j. angielski

 

 j. niemiecki  j. angielski w-f

 WOS

6.

12:45 – 13:30

 w-f

 

 religia  mat/pol  j. niemiecki  edb

7.

13:40 – 14:25

 w-f

 

 w-f  d.z.  WOS

godz. wych.

Klasa VIIIb

Nr

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

8:00 – 8:45

 j. angielski

 

 j. polski fizyka   w - f  chemia

2.

8:55 – 9:40

 historia

 

chemia geografia  religia  j. polski

3.

9:50 – 10:35

 matematyka

 

 j. niemiecki matematyka  matematyka  j.angielski

4.

10:50 – 11:35

 j. polski

 

 biologia  informatyka  j. niemiecki  w - f

5.

11:50 – 12:35

 WOS

 

matematyka  j. polski  j. polski  religia

6.

12:45 – 13:30

 w - f

 

 historia  j. angielski  fizyka

wos

7.

13:40 – 14:25

edb

 

   w-f  mat/pol godz. wych.
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )