ZESPÓŁ SZKÓŁ W GORAJU

Przedszkole Samorządowe w Goraju

Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława

Sikorskiego w Goraju

ul.Bednarska 8, 23-450 Goraj   tel./fax 84 685 80 25 zsgoraj@wp.pl

 

Plan lekcji 2019/2020

Czas pracy grup przedszkolnych i klasy zerowej

Przedszkole czynne jest w godz. 7.30 do 15.30.

Harmonogram pracy klasy zerowej umieszczony jest na tablicy informacyjnej.

KLASA Ia

Nr

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

8:00 – 8:45

zajęcia

zajęcia

j. angielski

j. angielski

zajęcia

2.

8:55 – 9:40

zajęcia

zajęcia

zajęcia

zajęcia

zajęcia

3.

9:50 – 10:35

zajęcia

zajęcia

zajęcia

zajęcia

zajęcia

4.

10:50 – 11:35

zajęcia

zajęcia

zajęcia 

zajęcia

religia

5.

11:50 – 12:35

religia

-

zajęcia

zajęcia

 

6.

12:45 – 13:30

-

-

-

-

-

7.

13:40 – 14:25

-

-

-

-

-

KLASA Ib

Nr

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

8:00 – 8:45

zajęcia

zajęcia

j. angielski

zajęcia

zajęcia komputerowe

2.

8:55 – 9:40

zajęcia

zajęcia

zajęcia

zajęcia

zajęcia

3.

9:50 – 10:35

zajęcia

zajęcia

zajęcia

religia

zajęcia

4.

10:50 – 11:35

religia

zajęcia

zajęcia

zajęcia

zajęcia

5.

11:50 – 12:35

j. angielski

-

zajęcia

zajęcia

-

6.

12:45 – 13:30

-

-

-

-

-

7.

13:40 – 14:25

-

-

-

-

-

KLASA IIa

Nr

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

8:00 – 8:45

zajęcia

j. angielski

j. angielski

zajęcia

zajęcia

2.

8:55 – 9:40

zajęcia

zajęcia

zajęcia

zajęcia

zajęcia

3.

9:50 – 10:35

zajęcia

zajęcia

zajęcia

zajęcia

religia

4.

10:50 – 11:35

religia

zajęcia

zajęcia

z. rozwijające

zajęcia

5.

11:50 – 12:35

 w-f

w-f

z. rozwijające

-

-

6.

12:45 – 13:30

-

-

-

-

-

7.

13:40 – 14:25

-

-

-

-

-

KLASA IIb

Nr

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

8:00 – 8:45

zajęcia

zajęcia

zajęcia

zajęcia

zajęcia

2.

8:55 – 9:40

zajęcia

j. angielski

zajęcia

zajęcia

zajęcia

3.

9:50 – 10:35

religia

zajęcia

zajęcia

zajęcia

zajęcia

4.

10:50 – 11:35

zajęcia

zajęcia

j. angielski

zajęcia

z. rozwijające

5.

11:50 – 12:35

zajęcia

-

zajęcia

z. rozwijające

        religia

6.

12:45 – 13:30

-

-

-

-

-

7.

13:40 – 14:25

-

-

-

-

-

KLASA III a

Nr

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

8:00 – 8:45

zajęcia

zajęcia zajęcia zajęcia zajęcia

2.

8:55 – 9:40

zajęcia zajęcia zajęcia zajęcia zajęcia

3.

9:50 – 10:35

j.angielski zajęcia zajęcia zajęcia zajęcia

4.

10:50 – 11:35

- zajęcia - z. rozwijające z. rozwijające

5.

11:50 – 12:35

- religia - religia religia

6.

           

7.

           
KLASA IV a

Nr

 

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek                

 1.

 

8.00 : 8.45

j. polski matematyka w-f j.polski j.polski

 2.

 

8.55 : 9.40

technika w-f j.angielski przyroda religia

 3.

 

9.50 : 11.35

matematyka j. polski
matematyka matematyka z. rozwijające

 4.

 

11.50 : 12.35

j. angielski
religia plastyka j. angielski

historia

 5.

 

12.50 : 12.35

muzyka przyroda j.polski godz.wych. w-f

 6.

 

12.45 : 13.30

w-f

w.d.ż.

informatyka

-

-

 7.

 

13.40 : 14.25

-

-

-

-

-

 

KLASA Va

Nr

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

8:00 – 8:45

religia

historia matematyka geografia

historia

2.

8:55 – 9:40

j. polski
j.polski w-f j. polski

matematyka

3.

9:50 – 10:35

w-f

matematyka

religia

j. angielski j. polski

4.

10:50 – 11:35

w-f

j.angielski

j. polski technika informatyka

5.

11:50 – 12:35

matematyka

muzyka

j. angielski plastyka biologia

6.

12:45 – 13:30

wdż

z. artystyczne

 

 

w-f

godz. wych.

7.

13:40 – 14:25

-

-

 

-

-

KLASA Vb

Nr

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

8:00 – 8:45

wdż j.polski religia muzyka geografia

2.

8:55 – 9:40

religia historia plastyka j. angielski

j. polski

3.

9:50 – 10:35

j. polski

j.angielski technika j. polski matematyka

4.

10:50 – 11:35

biologia matematyka matematyka w-f

j. angielski

5.

11:50 – 12:35

w-f

w-f z. artystyczne godz. wych. informatyka

6.

12:45 – 13:30

matematyka - j.polski historia

w-f

7.

13:40 – 14:25

-

-

 

 -

-

KLASA VIa

Nr

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

8:00 – 8:45

historia w-f matematyka j. polski

j.angielski

2.

8:55 – 9:40

j. angielski matematyka j. polski religia matematyka

3.

9:50 – 10:35

geografia j. polski biologia informatyka j.polski

4.

10:50 – 11:35

j. polski historia technika matematyka w-f

5.

11:50 – 12:35

w-f j. angielski w-f geogr./matem. godz. wych.

6.

12:45 – 13:30

religia informatyka muzyka plastyka wdż

7.

13:40 – 14:25

         
KLASA VIb

Nr

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

8:00 – 8:45

godz. wych.

 

w-f biologia j. angielski matematyka

2.

8:55 – 9:40

j. polski

 

geografia matematyka matematyka j. polski

3.

9:50 – 10:35

historia

 

historia j. polski j. polski religia

4.

10:50 – 11:35

matematyka

 

informatyka informatyka religia w-f

5.

11:50 – 12:35

w-f

 

j. angielski w-f geogr./matem. muzyka

6.

12:45 – 13:30

j. angielski

 

j. angielski technika wdż plastyka

7.

13:40 – 14:25

 

 

       
Klasa VIIa

Nr

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

8:00 – 8:45

 j. polski

 

j.polski j. polski j. polski  j. polski

2.

8:55 – 9:40

 chemia

 

matematyka biologia matematyka

historia

3.

9:50 – 10:35

matematyka

 

j. angielski matematyka  j.angielski j. niemiecki

4.

10:50 – 11:35

 godz. wych

 

geografia geografia chemia plastyka

5.

11:50 – 12:35

 fizyka

 

historia informatyka w-f

j. angielski

6.

12:45 – 13:30

biologia

 

 religia j. niemiecki fizyka biologia

7.

13:40 – 14:25

w-f

 

muzyka w-f religia

w-f

Klasa VIIIa

Nr

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

8:00 – 8:45

chemia

 

matematyka j. polski matematyka matematyka

2.

8:55 – 9:40

WOS

j. polski

 

matematyka j. polski  j. angielski

3.

9:50 – 10:35

j. polski

 

geografia j. niemiecki chemia informatyka

4.

10:50 – 11:35

matematyka

 

j. angielski fizyka historia j. polski

5.

11:50 – 12:35

j. niemiecki

 

j. polski  j. angielski w-f historia

6.

12:45 – 13:30

fizyka

 

godz. wych. biologia religia

wos

7.

13:40 – 14:25

w-f

 

religia  w-f edb w-f
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )