ZESPÓŁ SZKÓŁ W GORAJU

Przedszkole Samorządowe w Goraju

Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława

Sikorskiego w Goraju

z oddziałami przedszkolnymi i gimnazjalnymi

ul.Bednarska 8, 23-450 Goraj   tel./fax 84 685 80 25 zsgoraj@wp.pl

 

PLAN LEKCJI 2018/2019

KLASA III A

NR

GODZINA

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1.

8:00 – 8:45

J. angielski  Fizyka  J.polski Informatyka EDB

2.

8:55 – 9:40

Historia
Matematyka  Matematyka  Historia Biologia

3.

9:50 – 10:35

J. polski  J. polski  Chemia J. angielski
J. polski

4.

10:50 – 11:35

Matematyka  Religia J. angielski
J. polski
Matematyka

5.

11:50 – 12:35

Geografia W - F  wdz/tech J. niemiecki
Zaj. Art

6.

12:45 – 13:30

Religia

J. niemiecki  W - F
WOS G- Wych

7.

13:40 – 14:25

    W - F wdz/tech W - F

8.

14:35 – 15:20

 

 

 

 

 

KLASA III B

NR

GODZINA

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1.

8:00 – 8:45

Historia J. angielski Religia Z. artystyczne
J. polski

2.

8:55 – 9:40

J. polski
J. polski
J. polski J. niemiecki Matematyka

3.

9:50 – 10:35

Godz. Wych.
Fizyka Chemia Informatyka Biologia

4.

10:50 – 11:35

Geografia J. niemiecki Geografia Chemia Historia

5.

11:50 – 12:35

Matematyka W - F J. angielski Matematyka Fizyka

6.

12:45 – 13:30

WOS EDB W - F
J. polski
J. angielski

7.

13:40 – 14:25

Religia Technika 1/2
W - F
Technika 1/2 W -F

8.

14:35 – 15:20

 

 

 

 

 

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )