ZESPÓŁ SZKÓŁ W GORAJU

Przedszkole Samorządowe w Goraju

Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława

Sikorskiego w Goraju

ul.Bednarska 8, 23-450 Goraj   tel./fax 84 685 80 25 zsgoraj@wp.pl

 

LOGOPEDA

KĄCIK LOGOPEDYCZNY

 

 

Mowa jest układem czynności,
jakie przy udziale języka wykonuje człowiek,
poznając świat i przekazując wiedzę o sobie i świecie
innym uczestnikom życia społecznego.

  - Stanisław Grabias

 


 

 

Prawidłowy rozwój mowy dziecka:

 

3 rok życia

Dziecko zaczyna wypowiadać dłuższe zdania. Posługuje się zaimkiem „ja”. 

 

Poprawnie wymawia:
- samogłoski ustne i nosowe: a, e, i, o, u, y, ą, ę,

- spółgłoski nosowe: m, n, ń oraz spółgłoski j, ł, 

- spółgłoski: h, f, w, t, d, p, b, l.

4 rok życia

Czterolatek mówi o swoich przeżyciach
i doświadczeniach. Potrafi opowiedzieć bajkę, streścić, co mu się przydarzyło. W zabawie chętnie wciela się w rolę (np. sprzedawcy, lekarza, strażaka).


Poprawnie artykułuje:
- spółgłoski: p, b, m, f, w, ś, ź, ć, dź, ń, h, g, k, t, d, n, l, ł, j,
- głoski syczące: s, z, c, dz, które wcześniej były zastępowane przez ś, ź, ć, dź,

W mowie dziecka mogą się już pojawiać także głoski szumiące: sz, ż, cz, dż oraz głoska r.

5 rok życia

Mowa dziecka jest w pełni zrozumiała. Pięciolatek potrafi uwzględnić kolejność zdarzeń i związki przyczynowo – skutkowe. 

 

Dziecko poprawnie wymawia głoski szumiące: sz, ż, cz, dż. Kształtuje się wymowa głoski r.

po 6 roku życia

Dziecko poprawnie wymawia wszystkie głoski języka polskiego.

 

Jego wypowiedzi są logiczne, wielozdaniowe, uporządkowane i na ogół prawidłowe pod względem gramatycznym. Dziecko jest w stanie wyjaśnić znaczenie słów, podać przeznaczenie przedmiotów oraz ich cechy. 

 

 


 

 


 

 

 

ZIMOWA GIMNASTYKA BUZI I JĘZYKA:

                                               Źródło: zasoby platformy printoteka.pl 

Logopeda
Izabela Malec

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )