ZESPÓŁ SZKÓŁ W GORAJU

Przedszkole Samorządowe w Goraju

Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława

Sikorskiego w Goraju

ul.Bednarska 8, 23-450 Goraj   tel./fax 84 685 80 25 zsgoraj@wp.pl

 

KONKURSY WEWNĄTRZSZKOLNE 2012/2013

 

Spis treści niniejszej strony
Wyniki konkursu plastycznego "Wielkie bitwy, wielcy Polacy"

   Na konkurs wpłynęło 7 prac. Komisja Konkursowa w składzie: Maria Furmanek, Marta Wykrętek, Jadwiga Widz wyłoniła zwycięzców:

 • I miejsce: Magdalena Lewczyk,
 • II miejsce: Olga Wykrętek,
 • III miejsce: Paulina Próchno,
 • wyróżnienie: Kinga Mazurek.                                                                                                                                                            Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów!
KONKURS PLASTYCZNY

            

Regulamin konkursu plastycznego

                          

                                                1. Wielkie bitwy oręża polskiego    

                                       2.Wielcy Polacy

 

1.Konkurs skierowany jest do uczniów Gimnazjum Publicznego w Goraju

2.Cele konkursu:

- pogłębianie wiedzy młodzieży na temat  zwycięskich bitew oręża polskiego oraz na temat  dokonań wielkich Polaków,

- kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży;                                                

-rozwijanie i doskonalenie możliwości twórczych młodzieży poprzez działania plastyczne,

-kształtowanie wyobraźni plastycznej młodzieży;

- prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości młodzieży;

3. War u n k i  u c z e s t n i c t w a :

 • Zadaniem uczniów będzie wykonanie ilustracji plastycznej przedstawiającej wybraną bitwę lub sylwetkę wielkiego Polaka.
 • Praca  na 1 temat powinna dotyczyć następujących bitew: bitwa pod Cedynią, bitwa pod Grunwaldem, bitwa pod Kircholmem, bitwa pod Kłuszynem, bitwa pod Oliwą, bitwa pod Beresteczkiem, bitwa pod Chocimiem, bitwa pod Wiedniem, bitwa pod Racławicami, bitwa warszawska ( cud nad Wisła), bitwa pod Monte Cassino
 •  Praca  na 2  temat powinna w przedstawiać sylwetki wielkich Polaków:  Mieszko I, Bolesław Chrobry, św. Stanisław ze Szczepanowa, Kazimierz Wielki, Zygmunt Stary, Mikołaj Kopernik,  Stanisław Żółkiewski, Jan Karol Chodkiewicz, Stefan Czarniecki, Jan III Sobieski,  Tadeusz Kościuszko, Jan Henryk Dąbrowski, Józef Piłsudski, Lech Wałęsa, Jan Paweł II
 • Technika wykonania pracy: dowolna
 • Każdy z uczestników, może zgłosić na konkurs 2 prace plastyczne.
 • Format prac A3 (297×420 mm).
 • Zgłoszone na konkurs prace muszą być zaopatrzone w metryczkę zawierającą następujące informacje:  imię i nazwisko autora, klasa, tytuł pracy.
 • Prace  należy składać u nauczyciela historii lub plastyki  do 31 października  2012 roku.
 • Prace wyróżnione zostaną zaprezentowane  społeczności szkolnej , a ich autorzy nagrodzeni.
 • Prace konkursowe przechodzą na   własność szkoły.   

 

                                                                                  Organizatorzy: nauczyciele historii i plastyki

 

 

KONKURS NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ

 

 

Regulamin konkursu na prezentację multimedialną

 

1. Wielkie bitwy oręża polskiego

2. Wielcy Polacy

 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów Gimnazjum Publicznego w Goraju

Cele konkursu:

- pogłębianie wiedzy młodzieży na temat zwycięskich bitew oręża polskiego oraz na temat dokonań wielkich Polaków,

- kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży;

-umiejętność zbierania i selekcji informacji na określony temat,

-umiejętność pracy w zespole, doskonalenie umiejętności informatycznych,

-zastosowanie różnych technik, aby otrzymać ciekawą i czytelną prezentację multimedialną.

 

3.W konkursie oceniany jest efekt pracy – prezentacja multimedialna wykonana przez zespół uczniów pod kierunkiem nauczyciela historii lub informatyki.

4.Prezentacje multimedialne mają być przygotowane przez zespół uczniowski (2-3 uczniów) na podstawie zebranych i wyselekcjonowanych materiałów.

 

5. Prezentacja na 1 temat powinna dotyczyć następujących bitew: bitwa pod Cedynią, bitwa pod Grunwaldem, bitwa pod Kircholmem, bitwa pod Kłuszynem, bitwa pod Oliwą, bitwa pod Beresteczkiem, bitwa pod Chocimiem, bitwa pod Wiedniem, bitwa pod Racławicami, bitwa warszawska (cud nad Wisłą) , bitwa pod Monte Cassino

 

6. Prezentacja na 2 temat powinna w ciekawy sposób przedstawić sylwetki wielkich Polaków: Mieszko I, Bolesław Chrobry, św. Stanisław ze Szczepanowa, Kazimierz Wielki, Zygmunt Stary, Mikołaj Kopernik, Stanisław Żółkiewski, Jan Karol Chodkiewicz, Stefan Czarniecki, Jan III Sobieski, Tadeusz Kościuszko, Jan Henryk Dąbrowski, Józef Piłsudski, Lech Wałęsa, Jan Paweł II

 

7.Prezentacja musi być wykonana w programie PowerPoint w następujący sposób:

-pierwszy slajd – temat pracy, imiona i nazwiska autorów pracy,

-każda prezentacja konkursowa musi zawierać od 10 do 20 slajdów,

-ostatni slajd – bibliografia.

8. Prace należy składać u nauczycieli historii lub informatyki do 31 października 2012 roku na nośniku elektronicznym

9. Prace wyróżnione zostaną zaprezentowane społeczności szkolnej , a ich autorzy nagrodzeni.

10. Prace konkursowe przechodzą na własność szkoły.

Organizatorzy: nauczyciele historii i informatyki

HARMONOGRAM KONKURSÓW na rok szkolny 2012/2013

 

 

Lp.

Tematyka konkursu      

Odpowiedzialny

Termin

Uwagi

1.

Konkurs plastyczny: „Barwy jesieni  rodzinnej ziemi”

M. Furmanek

B. Reszka

wrzesień/październik

 

2.

Konkurs profilaktyczny:

„Stop uzależnieniom!”

K. Dążałowicz

B. Gorzkowska

październik/listopad

 

3.

Konkurs historyczny połączony z plastycznym-

-historyczny: „Wielkie bitwy w dziejach Polski,

-plastyczny: ”Wielcy Polacy”

M. Wykrętek

M. Furmanek

D. Wołoszuk

listopad

w ramach projektu: „Myśląc i mówiąc Ojczyzna”

4.

Konkurs plastyczny: witraż bożonarodzeniowy

M. Furmanek

B. Gorzkowska

listopad/grudzień

 

5.

Konkurs wiedzy o gospodarce i polityce

 E. Różańska

styczeń

 

6.

Przegląd teatralny

M. Skurzak

M. Wykrętek

luty

 

7.

Konkurs poezji miłosnej

A. Pić

J. Widz

luty

 

8.

Ustny turniej matematyczno – przyrodniczy „Jeden z dziesięciu”

L. Rożek i

nauczyciele przed. mat.-przyr.

marzec

 

9.

Konkurs plastyczny – palma świąteczna

M. Furmanek

B. Gorzkowska

marzec

 

10.

Konkurs tematyczny z języka angielskiego

J. Widz

marzec/kwiecień

przed egzaminem

11.

Konkurs tematyczny z języka niemieckiego

J. Wujastyk

marzec/kwiecień

przed egzaminem

12.

Konkurs ekologiczny

B. Reszka

maj

 

13.

Konkurs ładnego pisania

M. Skurzak

M. Wykrętek

maj/czerwiec

 

 

14.

 

 

   Turniej szachowy

 

 

        M. Kukiełka

 

 

31 maja

 

 

 

 

 

15.

 

Konkurs na najładniejszą salę lekcyjną

M. Skurzak

K. Dążałowicz

M. Kukiełka

S. Skurzak

 

co miesiąc

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )