ZESPÓŁ SZKÓŁ W GORAJU

Przedszkole Samorządowe w Goraju

Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława

Sikorskiego w Goraju

z oddziałami przedszkolnymi i gimnazjalnymi

ul.Bednarska 8, 23-450 Goraj   tel./fax 84 685 80 25 zsgoraj@wp.pl

 

WPŁATY NA RADĘ RODZICÓW

Wysokość składki na Radę Rodziców w Zespole Szkół w Goraju w roku 2018/2019:

  • Pierwsze dziecko -40 zł
  • Drugie dziecko w szkole -30zł
  • Trzecie i kolejne dziecko w szkole –20 zł 

RADA RODZICÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W GORAJU

Dodatkowe dni wolne 2018/2019

DODATKOWE DNI WOLNE DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ I ODDZIAŁÓW GIMNAZJALNYCH USTALONE PRZEZ DYREKTORA:

 

2 listopada 2018 r.

10-12 kwietnia 2019 r.

 15-17.04 kwietnia 2019 r.

 8 maja 2019 r.

 

 

W wymienione wyżej dni szkoła zapewnia zajęcia opiekuńczo - wychowawcze dla dzieci, które tego potrzebują.

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )