ZESPÓŁ SZKÓŁ W GORAJU

Przedszkole Samorządowe w Goraju

Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława

Sikorskiego w Goraju

ul.Bednarska 8, 23-450 Goraj   tel./fax 84 685 80 25 zsgoraj@wp.pl

 

WPŁATY NA RADĘ RODZICÓW

Wysokość składki na Radę Rodziców w Zespole Szkół w Goraju w roku 2019/2020:

  • Pierwsze dziecko -40 zł
  • Drugie dziecko w szkole -30zł
  • Trzecie i kolejne dziecko w szkole –20 zł 

RADA RODZICÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W GORAJU

Dodatkowe dni wolne 2019/2020

DODATKOWE DNI WOLNE DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ USTALONE PRZEZ DYREKTORA:

 

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )