ZESPÓŁ SZKÓŁ W GORAJU

Przedszkole Samorządowe w Goraju

Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława

Sikorskiego w Goraju

ul.Bednarska 8, 23-450 Goraj   tel./fax 84 685 80 25 zsgoraj@wp.pl

 

Nauczyciele Zespołu Szkół w Goraju

 

 2018/2019
 

DYREKTOR -  mgr Elżbieta Różańska

 

 WICEDYREKTOR - mgr Grażyna Kozibrzuch

 

Wychowanie przedszkolne

Ewa Skiba

Bożena Stańczyk

Grażyna Omiotek

Jadwiga Gawda

Edukacja wczesnoszkolna

Ewa Antolak

Wanda Smyl

Maria Okuniewska

Urszula Maksymiec

Dorota Sekrecka

Język polski

Krystyna Jasińska

Marta Wykrętek

Grażyna Kozibrzuch

Język angielski

Marta Bracha

Jadwiga Widz

Edyta Szumska

Język niemiecki

Marta Bracha

Matematyka

Lucyna Rożek

Krystyna Golec

Historia

Ewa Czajka

Przyroda

Bronisława Gorzkowska

Biologia

Agnieszka Pić

Geografia

Bronisława Gorzkowska

Chemia

Bronisława Gorzkowska

Fizyka

Lucyna Rożek

Wiedza o społeczeństwie

Ewa Czajka

Edukacja dla bezpieczeństwa

Agnieszka Pić

Technika

Krystyna Dążałowicz

Marek Papierz

Informatyka

Dariusz Wołoszuk

Ewa Czajka

Wychowanie fizyczne

Agnieszka Pić

Dariusz Wołoszuk

Marek Papierz

Plastyka

Lucyna Kawęcka

Maria Furmanek

Muzyka

Lucyna Kawęcka

Zajęcia artystyczne

Maria Furmanek

Lucyna Kawęcka

Wychowanie do życia w rodzinie

Agnieszka Socha

Religia

Krystyna Dążałowicz

Lucyna Kawęcka

Henryka Miksza

Ks. Paweł Krzaczek

Biblioteka

Krystyna Papierz

Pedagog

Agnieszka Socha

Świetlica

Maria Furmanek

Bronisława Gorzkowska

Krystyna Papierz

Maria Okuniewska

Ewa Antolak

Krystyna Jasińska

Marta Bracha

Urszula Maksymiec

Ewa Czajka

Logopeda

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )