ZESPÓŁ SZKÓŁ W GORAJU

Przedszkole Samorządowe w Goraju

Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława

Sikorskiego w Goraju

ul.Bednarska 8, 23-450 Goraj   tel./fax 84 685 80 25 zsgoraj@wp.pl

 BIP Zespołu Szkół w Goraju

Dane podmiotu w rejestrze REGON

Numery identyfikacyjne, nazwa podmiotu

 

Numer identyfikacyjny REGON 061595193
Numer NIP 9182162077
Nazwa ZESPÓŁ SZKÓŁ W GORAJU
Adres siedziby:
Województwo LUBELSKIE
Powiat BIŁGORAJSKI
Gmina/Dzielnica lub Delegatura GORAJ
Ulica, miejscowość UL. BEDNARSKA 8, GORAJ
Poczta 23-450 GORAJ
Pozostałe (udostępnione) dane:
Kod i nazwa podstawowej formy prawnej 2 - JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEMAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
Kod i nazwa szczególnej formy prawnej 397 - PUBLICZNE ZESPOŁY SZKÓŁ I PLACÓWEK SYSTEMU OŚWIATY
Kod i nazwa formy własności 113 - WŁASNOŚĆ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Kod i nazwa przeważającego rodzaju działalności wg PKD 8560Z-DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ
Data powstania podmiotu 2013-08-30
Data rozpoczęcia działalności 2013-09-01
Nazwa rejestru / ewidencji PODMIOTY UTWORZONE Z MOCY USTAWY

 

Źródło:  http://www.stat.gov.pl/regon/


Wytworzył:Elżbieta Różańska2016-01-20
Udostępnił:Elżbieta Różańska2016-01-20 14:10:43
Zmodyfikował:Elżbieta Różańska2016-01-20 15:36:33
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )