ZESPÓŁ SZKÓŁ W GORAJU

Przedszkole Samorządowe w Goraju

Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława

Sikorskiego w Goraju

ul.Bednarska 8, 23-450 Goraj   tel./fax 84 685 80 25 zsgoraj@wp.pl

 

Konkurs „Warto być Polakiem – test wiedzy historycznej z okazji jubileuszu 100-lecia odzyskania Niepodległości”

   Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie „Warto być Polakiem – test wiedzy historycznej z okazji jubileuszu 100-lecia odzyskania Niepodległości”. Organizatorem konkursu jest m.in. Lubelski Kurator Oświaty.

    Cele konkursu:

• popularyzowanie tematyki historycznej a w szczególności związanej z okresem walki oraz odzyskania przez Polskę niepodległości,

• pogłębianie i umacnianie postawy patriotyzmu,

    Konkurs jest adresowany do uczniów z następujących klas i szkół z terenu województwa lubelskiego:

a. uczniów klas od 4 do 8 szkół podstawowych;

b. uczniów 3 klas gimnazjum oraz

c. uczniów szkół ponadpodstawowych.

    Konkurs przebiega dwustopniowo: I etap szkolny (eliminacje) – odbył się 12 października 2018 r.. Eliminacje szkolne zostały przeprowadzone w szkołach w poszczególnych kategoriach – uczniowie rozwiązywali test pisemny.

   

    Do II etapu (finału wojewódzkiego) awansowało po troje uczniów, którzy w swojej szkole zdobyli najwięcej punktów w danej kategorii wiekowej:

klasy 4-8

Mateusz Kawęcki

Piotr Grabowski

Jakub Czajka

klasy 3 gimnazjum

Jakub Miksza

Kacper Szumski

Kacper Zdunek

 

    Finał konkursu zaplanowany jest na 7 listopada w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Uczniowie będą rozwiązywać test jednokrotnego wyboru. Uczestnicy otrzymają specjalne urządzenia za pomocą których będą mogli podać swoją odpowiedź. Pytanie wyświetli się na ekranie i będzie widoczne przez 30 sekund, uczestnik będzie mieć tyle samo czasu na oddanie odpowiedzi.
    Zwycięzcy otrzymają atrakcyjne nagrody. Będą to: laptop marki ASUS, tablet Huawei oraz smartfon tej samej marki. 

 

Życzymy powodzenia!!!

 

......................................................................#################................................................................

 

 

Ponad tysiąc uczniów z całego woj. lubelskiego przystąpiło 7 listopada do wielkiego testu wiedzy o niepodległości. Konkurs zorganizowała redakcja „Kuriera Lubelskiego” we współpracy z Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Uczniowie, którzy przystąpili do finałowego etapu konkursu wcześniej rozwiązywali test wiedzy o niepodległości w swoich szkołach. Trzy osoby z każdej placówki, które najlepiej poradziły sobie z pytaniami, przechodziły do finału akcji.

   Uczestnicy finału konkursu musieli odpowiedzieć na 52 pytania związane z historią naszego kraju w latach 1914-1925. Uczniowie zgromadzeni w Sali Błękitnej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie dostali specjalne elektroniczne urządzenia, dzięki którym mogli przesyłać swoje odpowiedzi. Czas na ich wskazanie wynosił zaledwie 30 sekund. O tym, kto wywalczy sobie miejsce na podium, decydowały nie tylko zdobyte punkty, ale również czas przesłania odpowiedzi. Laureatom konkursu „Warto być Polakiem”wręczono nagrody i puchary.
   Naszą szkołę reprezentowali: Jakub Miksza, Kacper Zdunek, Kacper Szumski, Mateusz Kawęcki i Piotr Grabowski.

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )