ZESPÓŁ SZKÓŁ W GORAJU

Przedszkole Samorządowe w Goraju

Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława

Sikorskiego w Goraju

ul.Bednarska 8, 23-450 Goraj   tel./fax 84 685 80 25 zsgoraj@wp.pl

 

KONKURS "SZKOŁA NIEPODLEGŁEJ"

SZKOŁA NIEPODLEGŁEJ

     Nasza szkoła bierze udział w Programie Szkoła Niepodległej organizowanym w ramach programu „Niepodległa 1918-2018” przez Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej pod patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej.

Celem Programu jest m.in.:

  • kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich,
  • upowszechnienie wiedzy - lata 1914-1922 w kraju i poza jego granicami,
  • rozwijanie w uczniach zaangażowania, wrażliwości, odpowiedzialności społecznej i poczucia możliwości wpływania na rzeczywistość.

     Każda szkoła musi wybrać 7 zadań do realizacji, a realizację tych zadań należy dokumentować w postaci opisów, zdjęć, filmów lub stworzonej w tym celu strony internetowej. Po wypełnieniu zadań i ich zatwierdzeniu przez organizatora szkoła otrzyma miano „Szkoły niepodległej”.

 

 

 

Poniżej umieszczamy efekty działań w związku z realizacją wybranych przez nas zadań.

 

 

  1. Biało-czerwona w każdym oknie – zaplanowanie i przeprowadzenie akcji.

    

     Z okazji obchodów 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja nasza szkoła postanowiła zachęcić rodziców uczniów do udekorowania okien swoich domów biało-czerwonymi flagami. W związku z tym podjęliśmy następujące działania: na stronie internetowej szkoły oraz na drzwiach wejściowych budynku szkoły umieściliśmy apel do rodziców, prosząc o wsparcie naszej akcji; w oknach szkoły podstawowej pojawiły się białe gołąbki trzymające w dziobach flagę Polski.

 

 

 

 

   

 

 

.......................................................#######################...................................................

 

 

2. Przygotowanie spektaklu słowno – muzycznego związanego z 3 V prezentowanego szerszej niż szkoła publiczności.

 

 

     W związku z 227-ą rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 maja w naszej szkole odbył się uroczysty spektakl słowno-muzyczny pt. „Wolność, Naród, Ojczyzna”. Uczniowie Zespołu Szkół w Goraju pod kierunkiem grupy nauczycieli przygotowali inscenizację, która przeniosła widzów na chwilę w czasy obrad Sejmu Wielkiego – w dzień uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Atmosferę tamtego dnia świetnie przybliżyli aktorzy przebrani za posłów Sejmu Czteroletniego i mieszczan warszawskich. Nie zabrakło także samego króla Stanisława Augusta Poniatowskiego składającego przysięgę. Młodzież wyjaśniła obecnym pojęcia Naród, Wolność i Ojczyzna, recytowała patriotyczne wiersze. Uroczystość uświetnił występ solistek i chóru. Zachęcając do uczestnictwa w przedstawieniu, społeczność szkolna wystosowała zaproszenie do mieszkańców naszej gminy, umieszczając je na stronie szkoły i na słupie ogłoszeniowym.

 

     

 

     

 

 

.......................................................#######################...................................................

 

 

3. Zorganizowanie happeningu lub przedstawienia teatralnego związanego z wybranym bohaterem.

 

    W piątek 9 listopada odbyła się w naszej szkole akademia z okazji stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. W uroczystości uczestniczyli: wójt gminy Goraj oraz dyrektor GOK-u, dyrekcja, grono pedagogiczne i wszyscy uczniowie. Punktualnie  o godzinie 11.11, podobnie jak  w wielu  szkołach w kraju, odśpiewaliśmy hymn narodowy, włączając się w ten sposób w ogólnopolską akcję Rekord dla Niepodległej.  Następnie zebrani mieli okazję obejrzeć wzruszający spektakl w wykonaniu  uczniów naszej szkoły. Młodzi aktorzy zabrali nas w podróż przez stulecia, przedstawiając burzliwe dzieje narodu od czasu zaborów do dnia odzyskania niepodległości. Na scenie pojawili się kosynierzy Kościuszki i legioniści Piłsudskiego. W trakcie przedstawienia mogliśmy wysłuchać piosenek patriotycznych w wykonaniu solistów i chórku. Apel był piękną lekcją historii, patriotyzmu i miłości do Ojczyzny.
    Akademia została powtórzona w Święto Niepodległości dla społeczności lokalnej, przez którą została owacyjnie przyjęta.

   

           

 

 

.......................................................#######################...................................................

 

 

4. Moja Ojczyzna Niepodległa – przeprowadzenie konkursu wokalnego lub recytatorskiego dla szkoły, kilku szkół lub środowiska lokalnego.

 

    Dnia 7 listopada odbył się w naszej szkole Konkurs Piosenki Patriotycznej, upamiętniający 100 rocznicę odzyskania niepodległości, a przeprowadzony pod patronatem Wójta Gminy Goraj. Do konkursu przystąpiło ponad 30 wykonawców, którzy prezentowali piosenki w 4 grupach wiekowych. W każdej grupie komisja konkursowa przyznała nagrody i wyróżnienia. Dodatkowo dwóm uczennicom przyznano Główną Nagrodę Dyrektora Szkoły "Złoty mikrofon". Poziom wykonawców był bardzo wysoki, a uczestnicy swoje występy podkreślili odpowiednio dobranym strojem.

 

 

            

 

 

 

.......................................................#######################...................................................

 

5. Złóż życzenia Marszałkowi – przygotowanie i wysłanie kartek z życzeniami urodzinowymi lub imieninowymi do Muzeum w Sulejówku.

    W listopadzie 2018 r., w ramach obchodów 100 - lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, uczniowie kl. 6 i 7 na lekcjach plastyki wykonali kartkę urodzinową dla Marszałka Józefa Piłsudskiego. Nasi uczniowie kreatywnie podeszli do powierzonego zadania. Powstały piękne kartki z ciekawymi wpisami. Pięć najładniejszych powinszowań wysłano do Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

Kto wykonał te kartki?

 

Oliwia Ostrowska kl. 6

Antonina Pawelec kl. 7

Roksana Rożek kl. 7

Julia Różańska kl. 7

Maciej Wołoszuk kl. 7

 

Uczniom dziękujemy za zaangażowanie.

Zdjęcia kartek urodzinowych można zobaczyć w zakładce: Prace uczniów.

 

     

 

      

 

 

 

.......................................................#######################...................................................

 

 

6. Chwała bohaterom - uczczenie miejsc pochówku bohaterów związanych z walkami o wolną Polskę.

 

   Szkoła nasza podjęła się uczczenia miejsca pamięci żołnierzy walczących o niepodległość w najbliższej okolicy. W tym celu reprezentanci społeczności szkolnej udali się na cmentarz wojenny w Smoryniu, gdzie złożyli biało - czerwony wieniec na mogiłach żołnierzy z I wojny światowej. Na cmentarzu spoczywają ciała m.in. żołnierzy polskich poległych w dniach 15-29 lipca 1915 r.

 

          

 

 

 

.......................................................#######################...................................................

 

 

7. Zaprojektowanie gry (np. planszowej) związanej z drogami do niepodległości.

 

     Pani Jadwiga Widz – nauczycielka historii - zaprojektowała historyczną grę NIEPODLEGŁA. Gra edukacyjna obejmuje czas od I rozbioru Polski (1772) do Bitwy Warszawskiej (1920) i składa się z 75 kart podzielonych na trzy kategorie: postaci, obrazy i quiz. Przeznaczona jest dla uczniów szkoły podstawowej i może być wykorzystywana na lekcjach powtórzeniowych, zajęciach pozalekcyjnych przygotowujących uczniów do konkursów historycznych lub jako pytania konkursowe.

 

 

     

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )